Inscripció

Per inscriure't al curs emplena el formulari següent.

Dades personals

Dades professionals

Sol·licito la inscripció als següents cursos:

Cursos amb la inscripció oberta

Els següents cursos ja han arribat al màxim d'inscripcions, si t'interessa que t'avisem si hi ha alguna baixa d'última hora et podem posar en una llista despera:

 

L'Oficina de Qualitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que:Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’activitats formatives.La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat.D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.


    
 

 

 


Oficina de Qualitat Docent - Edifici A Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valls) - Tel: 34 93 581 41 66 Fax: 34 93 581 41 67

oqd.formacio@uab.cat - http://www.uab.es/formacio-innovacio-docent