Inscripció

Per inscriure't al curs emplena el formulari següent.

Dades personals

Dades professionals

Sol·licito la inscripció als següents cursos:

Cursos amb la inscripció oberta

 

L'Oficina de Qualitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que:Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’activitats formatives.La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat.D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.


    
 

 

 


Oficina de Qualitat Docent - Edifici A Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valls) - Tel: 34 93 581 41 66 Fax: 34 93 581 41 67

oqd.formacio@uab.cat - http://www.uab.es/formacio-innovacio-docent